FORUM RELINEN & RIOOLBEHEER 2012 (Cuijk, 22 november 2012)

Studiedag: kennisoverdracht en innovatie

Forum Relinen 2012

Op 22 november 2012 organiseert InRIO voor het vijfde jaar het Forum relinen & rioolbeheer. Dit is een jaarlijks terugkerende studiedag op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer waarbij vakgerichte kennis op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer uitdagend wordt gepresenteerd.

Op het Forum is er is inbreng uit binnen- en buitenland. In het hoofdprogramma staan de opdrachtgevers (gemeenten, waterschappen en facilitair beheerders) centraal.
In de parallelsessies en op de infomarkt presenteren leveranciers, aannemers en adviseurs zich met producten en diensten in relatie tot rioolrenovaties (relinen, putrenovatie, renovatie aansluitleidingen), reparaties (repareren van plaatselijke schades aan riolen, inlaten en putten) en onderhoud (reinigen, inspecteren, nader onderzoek en het verwijderen van obstakels).

Thema
Het forum relinen 2012 heeft als centraal thema: ‘Aansluitingen’ , wat kun of moet je daar nu mee? Daarnaast speelt het thema bestekeisen dit jaar een belangrijke rol. De eerste lezing en middagworkshop gaan over bestekseisen: actuele wetgeving en geoorloofde/ongeoorloofde bestekeisen bij Nederlandse contractdocumenten, zoals de juridische (on)mogelijkheden om specifieke producten of certificaten in een bestek op te nemen (niet alleen voor relinen en rioolbeheer maar voor alle civieltechnische bestekken).

Voor wie bestemd?
De forumdag is in de eerste instantie bestemd voor gemeentelijke rioolbeheerders, ontwerpers, werkvoorbereiders en projectleiders in Nederland en Vlaanderen. Adviseurs, onderzoekers, leveranciers en aannemers op het gebied van rioolrenovaties zijn ook van harte welkom (met als spelregel dat tijdens het forum alleen neutrale inhoudelijke inbreng is gewenst en er buiten de infomarkt geen acquisitie wordt gepleegd).
De forumdag is interessant voor zowel deelnemers van voorgaande jaren als voor degenen die nog niet eerder aan het forum relinen hebben deelgenomen.
Er zijn per forumdag vijf gratis deelnamebewijzen gereserveerd voor studenten die zich bezig houden met materiaalonderzoek voor CIPP, rioolrenovaties en/of rioolbeheer.

Dagvoorzitter
Op het forum relinen en rioolbeheer in Cuijk op 22 november 2012 zorgt Ir. Cas Verhoeven (Waterschap Hollandse Delta en tot voor kort werkzaam bij gemeente Utrecht) als dagvoorzitter voor een goede afstemming tussen de sprekers, panelleden en vraagstellers.

Voor de lezingen en de paneldiscussie van de forumdag zijn maximaal 180 deelnamebewijzen beschikbaar (inclusief standhouders). Bij een overschrijding van het aantal aanmeldingen geldt de volgorde van definitieve inschrijving. Via de link naar de downloads kunt u een plattegrond inclusief voorlopige standindeling downloaden. Op dit moment kunt u zich alleen nog inschrijven via de website van InRIO (met het inschrijfformulier cursussen InRIO).

Doelen forum relinen en forum rioolbeheer 2012
De doelen van het forum relinen zijn:
– geven van informatie anno 2012 over CIPP technieken (kousrenovaties) en andere no-dig renovatiemethoden, reparatietechnieken, onderhoud en onderzoek met aanvullende informatie over onderzoek en reparatie/renovatie van aansluitleidingen
– delen van kennis en ervaring
– waarborgen integriteit (geen acquisitie tijdens het forumgedeelte)
– netwerken en acquisitie alleen op de infomarkt
– afstemmen behoeften opdrachtgevers-opdrachtnemers
– informeren over normen, verantwoordelijkheden, veiligheid, kwaliteit, materialen en bestekseisen
– iedere deelnemer kan meepraten door interactieve opzet.

Sponsoren: 

electric-1

electrotechniek

 electrical

electronics

energie

plumber

 plumber

loodgieter

plumber

plumber

plumbing

Zzploodgieter

loodgieters

loodgieters

loodgieter

LinkPages.nl

 

 

workshops en presentaties

Webdesign:
Sahara Websites